Fenix House

Chcesz spędzić wakacje w Marina di Ragusa na Sycylii i potrzebujesz zabiegów hemodializy? Ta oferta jest dla Ciebie!

Możesz spędzić wakacje w Marina di Ragusa w Fenix House i nadal możesz korzystać z zabiegów hemodializy zawartych w pakiecie bezpłatnie.

Nasi partnerzy, którzy zapewniają bezpłatną usługę transferu do iz centrów dializy, zajmą się wszystkim.

Oferta obejmuje:

Leczenie hemodializy ZAWARTE dla wszystkich pacjentów we Wspólnocie Europejskiej oraz Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii i Islandii. Leczenie zapewnia stowarzyszone centrum dializy.

Specjalna stawka za zakwaterowanie u partnerów w Marina di Ragusa w Fenix House.

Darmowy transfer do iz centrów dializ.

Będziesz miał również możliwość dodania do swojego pakietu transferu z i na lotniska Katanii i Comiso.

Zakwaterowanie obejmuje:

Pierwszy supermarket w odległości 6 minut spacerem

Odkryj promocje, które przygotowaliśmy dla Ciebie

Czerwiec

od 25€ do 45€ za dzień

lipiec

od 85€ do 105€ za dzień

sierpień

od 115€ do 135€ za dzień

Od września do maja

od 20€ do 37€ za dzień

Informacje i rezerwacja

Aby uzyskać więcej informacji na temat promocji i zarezerwować pobyt, zadzwoń do nas lub wypełnij formularz:

Zapytanie o dostępność

Na miesiąc przed wyjazdem skontaktujemy się z Państwem w celu określenia dni dializ, ponieważ zmiany mogą się różnić w zależności od dostępności ośrodka.

Informacje ex art. 13 rozporządzenia UE nr. 679/2016

Informacje te mają na celu dostarczenie użytkownikowi informacji związanych z przetwarzaniem danych podanych w celu korzystania z formularza „kontakty” strony internetowej dialisiragusa.it zgodnie z art. 13 rozporządzenia europejskiego n. 679/2016.

1. Administrator danych

Administratorem danych jest Iblea Medica s.r.l. z siedzibą przy Via Beato Angelico 16 - 97100 Ragusa, mail info@dialisiragusa.it, P.I. 00808920888

Administratorem danych jest Iblea Medica s.r.l. z siedzibą przy Via Beato Angelico 16 - 97100 Ragusa, mail info@dialisiragusa.it, P.I. 00808920888

2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe gromadzone przez właściciela administratora danych mają na celu udzielenie użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza „kontakty”, dostępnego na stronie internetowej dialisiragusa.it.

3. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się zgodnie z prawem, jeżeli:
- Przetwarzane dane osobowe użytkowników muszą być zgodne z prawem, należy:

4. Zatrzymywanie danych

Twoje dane osobowe, przetwarzane w celach wskazanych powyżej, będą przechowywane przez trzy miesiące od przetworzenia żądania informacji, przesłanego przez użytkownika za pośrednictwem formularza „kontakty”.

5. Ujawnienie danych

Zebrane dane nie będą przekazywane stronom trzecim.

6. Prawa zainteresowanej strony

>

Wśród praw uznanych przez zainteresowane strony rozporządzeniem UE nr. 679/2016 obejmują:
- żądać dostępu do zebranych danych osobowych i powiązanych informacji;
- zażądać korekty nieprawidłowych danych lub integracji niekompletnych danych;
- zażądać usunięcia twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 17 ust. 1 rozporządzenia UE nr 679/2016;
- poprosić o ograniczenie przetwarzania danych użytkownika w przypadkach przewidzianych w art. 18 ust. 1 rozporządzenia UE nr. 679/2016;
- żądać i uzyskać, aby dane osobowe użytkownika przetwarzane automatycznie i pozyskane za zgodą zainteresowanej strony lub na podstawie umowy zawartej z zainteresowaną stroną były przekazywane tej ostatniej w uporządkowanym i czytelnym formacie za pomocą automatycznego urządzenia, również w celu przekazania takich danych innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych);
- w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. sztuka. 21 rozporządzenia UE nr. 679/2016.
- wycofać zgodę w dowolnym momencie, ale tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na co najmniej jeden cel i dotyczy wspólnych danych osobowych (takich jak data i miejsce urodzenia lub miejsce zamieszkania) lub określonych kategorii danych (takich jak pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne, zdrowie lub życie seksualne);
- wnieść skargę do organu nadzorczego, a do Włoch do organu gwarantującego w celu ochrony danych osobowych (www.garanteprivacy.it).

7. Metody przetwarzania

>

Leczenie odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych) przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane zostały zgromadzone, a w każdym razie zgodnie z obowiązującymi przepisami regulacyjnymi w tym zakresie.

8. Konsekwencje braku przekazania danych osobowych

Niepodanie wymaganych danych w formularzu kontaktowym uniemożliwia przesłanie prośby o kontakt, a tym samym otrzymanie odpowiedzi.

Shopping Basket