Promocja styczeń - czerwiec 

Wakacje na hemodializę w rezydencji w Marina di Ragusa. Pobyt, transfer i zabiegi w cenie.

Chcesz spędzić wakacje w Marina di Ragusa na Sycylii i potrzebujesz zabiegów hemodializy? Ta oferta jest dla Ciebie!

Możesz spędzić swoje wakacje w Marina di Ragusa w rezydencji z umową i nadal możesz mieć zabiegi hemodializy zawarte w pakiecie za darmo.

Nasi partnerzy, którzy zapewniają bezpłatną usługę transferu do iz centrów dializy, zajmą się wszystkim.

Oferta obejmuje:

Leczenie hemodializy ZAWARTE dla wszystkich pacjentów we Wspólnocie Europejskiej oraz Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii i Islandii. Leczenie zapewnia stowarzyszone centrum dializy.

Darmowe zakwaterowanie w Marina di Ragusa dla pacjenta i osoby towarzyszącej w miejscu zamieszkania partnera.

Darmowy transfer do iz centrów dializ.

Darmowy transfer do i z lotniska dla osób rezerwujących pobyt na co najmniej 3 tygodnie.

Opłata transferowa dla osób przebywających krócej niż 3 tygodnie:
- Do i z Katanii 50€
- Do i z Comiso 25€

Wszelkie dodatkowe usługi są wykluczone lub cokolwiek, co nie zostało wyraźnie określone w elemencie oferty.

Czas trwania i warunki

Promocja ważna od 1 stycznia do 31 czerwca.

Informacje i rezerwacja

Aby uzyskać więcej informacji na temat promocji i zarezerwować pobyt, zadzwoń do nas lub wypełnij formularz:

Sprawdź dostępność

Wypełnij formularz, nasz personel skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby podać szczegóły oferty

nazwa
nazwisko
Email
telefon
Data urodzenia

wiadomość

od
do
Ulubione dni na dializy?*

*zmiana może się różnić w zależności od dostępności centrum.

Accompagnatori

Czy jesteście grupą? Wpisz liczbę osób, a my przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę.

serologia
HBSHCVHIVNeg.


Informacje ex art. 13 rozporządzenia UE nr. 679/2016

Informacje te mają na celu dostarczenie użytkownikowi informacji związanych z przetwarzaniem danych podanych w celu korzystania z formularza „kontakty” strony internetowej dialisiragusa.it zgodnie z art. 13 rozporządzenia europejskiego n. 679/2016.

1. Administrator danych

Administratorem danych jest Iblea Medica s.r.l. z siedzibą przy Via Beato Angelico 16 - 97100 Ragusa, mail info@dialisiragusa.it, P.I. 00808920888

Administratorem danych jest Iblea Medica s.r.l. z siedzibą przy Via Beato Angelico 16 - 97100 Ragusa, mail info@dialisiragusa.it, P.I. 00808920888

2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe gromadzone przez właściciela administratora danych mają na celu udzielenie użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza „kontakty”, dostępnego na stronie internetowej dialisiragusa.it.

3. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się zgodnie z prawem, jeżeli:
- Przetwarzane dane osobowe użytkowników muszą być zgodne z prawem, należy:

4. Zatrzymywanie danych

Twoje dane osobowe, przetwarzane w celach wskazanych powyżej, będą przechowywane przez trzy miesiące od przetworzenia żądania informacji, przesłanego przez użytkownika za pośrednictwem formularza „kontakty”.

5. Ujawnienie danych

Zebrane dane nie będą przekazywane stronom trzecim.

6. Prawa zainteresowanej strony

>

Wśród praw uznanych przez zainteresowane strony rozporządzeniem UE nr. 679/2016 obejmują:
- żądać dostępu do zebranych danych osobowych i powiązanych informacji;
- zażądać korekty nieprawidłowych danych lub integracji niekompletnych danych;
- zażądać usunięcia twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 17 ust. 1 rozporządzenia UE nr 679/2016;
- poprosić o ograniczenie przetwarzania danych użytkownika w przypadkach przewidzianych w art. 18 ust. 1 rozporządzenia UE nr. 679/2016;
- żądać i uzyskać, aby dane osobowe użytkownika przetwarzane automatycznie i pozyskane za zgodą zainteresowanej strony lub na podstawie umowy zawartej z zainteresowaną stroną były przekazywane tej ostatniej w uporządkowanym i czytelnym formacie za pomocą automatycznego urządzenia, również w celu przekazania takich danych innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych);
- w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. sztuka. 21 rozporządzenia UE nr. 679/2016.
- wycofać zgodę w dowolnym momencie, ale tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na co najmniej jeden cel i dotyczy wspólnych danych osobowych (takich jak data i miejsce urodzenia lub miejsce zamieszkania) lub określonych kategorii danych (takich jak pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne, zdrowie lub życie seksualne);
- wnieść skargę do organu nadzorczego, a do Włoch do organu gwarantującego w celu ochrony danych osobowych (www.garanteprivacy.it).

7. Metody przetwarzania

>

Leczenie odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych) przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane zostały zgromadzone, a w każdym razie zgodnie z obowiązującymi przepisami regulacyjnymi w tym zakresie.

8. Konsekwencje braku przekazania danych osobowych

Niepodanie wymaganych danych w formularzu kontaktowym uniemożliwia przesłanie prośby o kontakt, a tym samym otrzymanie odpowiedzi.

Shopping Basket